Anti-Football: ضد فوتبال
واژه ضد فوتبال معمولا بازی دفاعی یا درگیرانه و فیزیکی را توصیف می کند.
در ایران این واژه کاربرد زیاد دارد، مفهوم آن نیز همان فوتبال دفاعی، درگیرانه و بازی صرفا برای کسب یا حفظ نتیجه است.
Arc: قوس
قوس محوطه جریمه.
قوس نیم دایره ای که جلوی محوطه جریمه قرار دارد
Assist: منجربه به گل شدنپاس، شوت یا هر حرکتی که باعث شود تا یکی از هم تیمی ها گلزنی کندAssistant Referee: کمک داورکمک داور یا خط نگه دار (linesman).
در هر بازی دو کمک داور در زمین حاضرند تا در مورد تصمیم گیری خروج توپ از خطها، آفساید، و همچنین ارتکاب خطاها و توصیه کردن برای تصمیمات صحیح تر به داور (اصلی) کمک کنند. یک کمک داور با پرچمی که بدست دارد به داور جهت تصمیم گیری علامت دهی می کند.

عنوان “کمک داور” در سال 1996 جایگزین عنوان “خط نگه دار” شد.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]