[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

پلمپ دفاتر چیست ؟


طبق ماده 6 قانون تجارت کلیه تجار و بازرگانان به جز کسبه جزء موظف هستند دفاتری را که وزارت دادگستری مشخص نموده است را تهیه نمایند .
اشخاصی که شرکتی را ثبت می نمایند باید برای [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] خود اقدام نمایند.
این دفاتر شامل موارد زیر می باشد :
دفتر کل،دفتر روزنامه،دفتر دارائی،دفتر کپیه
دفتر روزنامه :

تجار پس از ثبت شرکت موظف هستند سالانه نسبت به تهیه دفتر روزنامه اقدام نماید.تجار و بازرگانان کلیه محاسبات،مطالبات و نقل وانتقال دارائی شرکت را به طور روزانه در این دفتر ثبت می نمایند.
دفتر دارائی :

در دفتر دارائی عملیات مالی و حسابرسی شرکت به طور ماهانه ثبت می شود.
دفتر کل :

در این دفتر عملیات حسابرسی شرکت پیش از پایان سال مالی و به صورت سالانه ثبت می شود.در صورتی که تاجر عملیات مالی شرکت را در دفتر کل ثبت ننماید مشمول مالیات می شود.
دفتر کپیه :

کلیه مراسلات و مطالبات شرکت در دفتر کپیه ثبت می شود. و قبل از آنکه چیزی در آن نوشته شود باید نماینده اداره ثبت آن را امضا نماید.
چند نکته :

برای اینکه اهمیت و اعتبار این دفاتر حفظ شود قانون برای تهیه آن ها مقرراتی وضع کرده است.طبق مواد 11 و 12 قانون تجارت باید،دفاتر کل و دارائی باید قبل از ثبت هرگونه معامله ای توسط نماینده اداره ثبت شماره گذاری و امضا شود.
این دفاتر باید پس از اتمام هر سال به مدت 10 سال نگهداری شوند.
مراحل درخواست اخذ پلمپ دفاتر در سامانه ثبت شرکت ها :

 • ابتدا به سامانه اینترنتی ثبت شرکت ها به آدرس[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] و بخش اخذ پلمپ دفاترتجاری مراجعه نمایید.در صورتی که متقاضی اخذ پلمپ دفاتر شخص حقوقی باشد،باید درقسمت اطلاعات متقاضی پلمپ و بخش نوع شخص متقاضی،شخص حقوقی را انتخاب نمایید.
 • پس از آن تابعیت و شناسه ملی و شماره تماس تلفن ثابت و کد پستی را وارد نمایید.
 • بخش شروع سال مالی و ماه مالی را نیز تکمیل نمایید.شروع سال یا ماه و یا روز مالی براساس مراتبی که در اساسنامه شخصیت حقوقی ثبت شده است تعیین می شود.اما تاریخ پایان سال مالی توسط سیستم محاسبه می شود.
 • در مرحله بعد باید اطلاعات آدرس محل اخذ دفاتر پلمپ شده تکمیل شود.دفاتر پلمپ شده بعد از پلمپ به همان آدرسی که در سیستم وارد کرده ایم ارسال می شود.بنابراین اطلاعات این بخش را به درستی وارد نمایید.
 • اگر این شیوه در شهر مورد نظر شما وجود نداشته باشد باید به شیوه قدیم نسبت به اخذ پلمپ دفاتر خود اقدام نمایید.
 • در مرحله بعدی باید اطلاعات شخص حقوقی را بررسی نمایید. و در صورت درست بودن آن ها گزینه تایید اطلاعات شخص حقوق را انتخاب نمایید. در غیر این صورت به واحد ثبتی مورد نظر مراجعه نمایید.
 • در مرحله بعدی به کاربران شماره پیگیری داده می شود.
 • پس از آن سمت تکمیل کننده اظهارنامه را تعیین نمایید.و اطلاعات مربوط به یک نفر اعضای هیئت مدیره را در سامانه وارد نمایید.
 • در گام بعدی اطلاعات سایر اعضای هیئت مدیره را وارد نمایید. و پس از تکمیل اطلاعات بر روی گزینه گام بعدی کلیک نمایید تا وارد مرحله بعدی شوید.
 • در اینجا باید عضو هیئت مدیره،سمت اشخاص هیئت مدیره،مدت ماموریت و تاریخ شروع سمت را وارد نمایید.
 • پس از آن وضعیت حدود حق امضا اعضای هیئت مدیره و سمت اعضای هیئت مدیره را تعیین نمایید.
 • بعد از آن فرم دفتر مورد تقاضای شخص را باید تکمیل نمایید.و نوع دفتر مورد درخواست شخص،دفتر کل و روزنامه و تعداد برگ ها و جلد های دفتررا تعیین نمایید. و اطلاعات وارد شده را ذخیره نمایید.
 • بعد ازپایان این مراحل به صفحه تایید صحت اطلاعات وارد می شوید.در این مرحله باید گزینه تایید اظهارنامه پلمپ و مدارک مورد نیاز را انتخاب نمایید.
 • پس از وارد کردن اطلاعات در سامانه و انجام درست تمامی مراحل بالا و انتخاب دکمه پذیرش نهایی.باید اصل اظهارنامه پلمپ دفاتری که از اینترنت دریافت شده مهر و امضا شود. و همراه با سایر مدارک مورد نیاز به اداره ثبت فرستاده شود.
 • بعد از ارسال مدارک و دریافت کد پیگیری گزینه پلمپ دفاتر را انتخاب نمایید.کد پیگیری و تاریخ تحویل مدارک به اداره پست را در سامانه وارد نمایید.و در پایان گزینه پذیرش نهایی را انتخاب نمایید.
 • پس از ارسال مدارک،کارشناس مربوطه مدارک را بررسی نماید. چنانچه مورد تاید قرار گرفت اجازه پرداخت وجه اخذ پلمپ دفاتر صادر می شود.
 • در این صورت متقاضی باید وارد سامانه شود و مبلغ مورد نظر را به صورت اینترنتی پرداخت نماید.

نکته :در صورتی که متقاضی به دفتر خاصی نیاز داشته باشد باید بعد از انجام مراحل بالا به اداره پست مرکز استان یا شهرستان مراجعه نماید.
مدارک اخذ پلمپ دفاتر اشخاص حقیقی :

 1. کپی کارت ملی
 2. کپی پروانه کسب یا مجوز فعالیت

مدارک اخذ پلمپ دفاتر اشخاص حقوقی :

 1. کپی کارت ملی مدیرعامل و مهر شرکت
 2. کپی روزنامه تاسیس شرکت
 3. در صورت ایجاد تغییرات در شرکت،ارائه کپی آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی
 4. در صورت انجام مراحل اخذ پلمپ دفاتر توسط نماینده یا وکیل شرکت،ارائه وکالتنامه یا معرفی نامهبرای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اخذ پلمپ دفاتر و همچنین [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] می توانید به سایت موسسه حقوقی و ثبتی تکسفیر مراجعه نمایید.