آنالیز دربی ۸۶

نقاط ضعف پرسپولیس چه بود؟ چرا استراتژی پرسپولیس جواب نداد؟استقلال کجا را هدف گرفته بود؟ تیام چه نقشی داشت؟در آنالیز پیش رو مشاهده می کنید که پرسپولیس همانند بازی با السد در انتقال ها مشکل داشت.پرس آن ها فضای زیادی را خالی می گذاشت و بازیکنانی مثل جباروف از این فضا استفاده می کردند.

برای تماشا به لینک زیر وارد شوید.
فوتبال آنالیز