لیست بیانات و اساس دعوت امام مهدی منتظَر ناصر محمد اليماني از مسلمانان و تمام بشریت

شما را به مطالعه و تدبر در مجموعه بیانات امام در وبسایت اصلی دعوت میکنیم:
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

1- اساس و خلاصه دعوت امام مهدی منتظَر ناصر محمد اليماني از مسلمانان و تمام بشریت:
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
2- بیانات امام مهدی منتظر درمورد رد عقیده باطل اهل سنت و شیعیان پیرامون شفاعت: اعتقاد به شفاعت بنده در پیشگاه پروردگار به معنای کافر شدن نسبت به صفت ارحم الراحمین بودن پروردگار وشرک آوردن به خداست:
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
3- بیانات امام مهدی پیرامون نقشه‌ی بزرگ مسیح دجال (ابلیس) برای به هلاکت کشاندن جن و انس:
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
4- بیانات امام درمورد اسم اعظم الهی و تصحیح عقاید باطل اهل سنت و شیعیان درمورد آن:
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
5- بیانات امام مهدی پیرامون نزدیک شدن شدیدترین عذاب الهی در تاریخ بشریت و آشکار شدن نشانه های بزرگ قیامت؛ از جمله وقوع ادراک (رسیدن خورشید به ماه).
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
6- بیانات امام مهدی پیرامون فلسطین و اعلام قدس شریف به عنوان پایتخت ابدی مسلمانان:
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
7- بیانات امام درمورد نقشه‌های صهیونیسم بین المللی به رهبری شیطان یهود دونالد ترامپ و خطری که تمام کشورهای اسلامی – عرب و غیر عرب - را تهدید می‌کند:
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
8- هشدار امام درباره وقوع عذاب‌های قریب الوقوع:
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
9- بیانات امام مهدی منتظر درمورد اعلان مکان تابوت سکینه و اصحاب کهف و رقیم:
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
10- بیانات امام مهدی منتظر پیرامون احکام غلط جزایی رایج در مسان مسلمانان از جمله حد سنگسار؛ قطع اندام سارقان و قوانین مربوط به قصاص:
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
11- بیانات امام مهدی منتظر درباره اینکه چگونه مسلمانان درمورد تعداد رکعت های نمازهای واجب گمراه شدند:
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
12- بیانات امام مهدی پیرامون حقیقت ذوالقرنین:
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
13- بیانات امام مهدی منتظر پیرامون نفی عذاب در قبر:
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
14- بیانات امام مهدی منتظر درمورد مرجعیت قرآن برای حل اختلافات علمای حدیث:
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
15- برهان خلافت و امامت در همه‌ی زمان ها و مکان ها:
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
16- فهرست موضوعی بیانات:
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]