شرکت حقیقت بارتهران ، برای آنکه لباس های شما سالم ، بدون چروک و پارگی جابه جا شوند مجهز به جعبه های رگال دار مخصوص برای حمل لباس ها است . بعد از آنکه کارتن های لباس را با تعداد مشخص و مناسب از لباس ها پر کردیم ، برای قرار دادن در کامیون بهتر است آنها را در انتهای دیگر بارها قرارندهیم ، زیرا احتمال آسیب به آنها بالا می رود ، پس آنها را روی وسایل دیگر می گذاریم.