عاشق فوتبالیست شدنم میخوام فوتبال بازی کنم چون علاقه دارم