سلام فوتبال دوستان عزیز بی زحمت می خواستم بدونم برای تست فوتبال ، درلیگ از بازیکنان چه تست های می گیرند
منظور بنده این هست که تمرینات کار با توپ شامل چه چیزهایی هست و تمرینات بدنسازی شامل چه چیزهایی هست