به نام خدابرنامه رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا فصل " 2014-2015 "

**با قرعه کشی این تاپیک تکمیل خواهد شد هنوز این تاپیک بسته خواهد ماند**
گروه a:


گروه b:


گروه c:


گروه d:


گروه e:


گروه f:


گروه g:


گروه h: