[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]، با توجه به سیاست های دسته بندی نرم افزار و تحلیل های گوناگونی که در نرم افزارها وجود دارد، هر شرکت ارائه کننده خدمات برای طبقه بندی نسخه های نرم افزار حضور و غیاب خود محدودیت های خاصی را در نرم افزار اعمال می کند.
این محدودیت ها بخصوص در نسخه های رایگان و یا پایه بیشتر است!
لذا در هنگام خرید[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] لازم است به دقت امکانات نرم افزار را بررسی کنید و از پاسخگویی امکانات نرم افزار به نیازهایتان مطمئن شوید!
برای مثال تعداد شیفت هایی که در نرم افزار قابل تعریف است و یا تعداد نفرات تحت پوشش نرم افزار همواره جزء مواردی است که در نرم افزار های پایه محدودیت هایی دارند و کنترل این محدودیت ها و شرایط کاری شرکت لازم است.