باشگاه فولاد خوزستان در نظر دارد پیش از آغاز نیم فصل دوم پرداختی به بازیکنان تیمش را به ۵۰ درصد برساند.
بازیکنان تیم فوتبال فولاد خوزستان تاکنون 34 درصد از مبلغ قرارداد‌ها‌ی‌شان را دریافت کرده‌اند و قرار است پیش از آغاز نیم فصل دوم 16 درصد دیگر دریافتی داشته باشند تا جمع پرداختی طبق قرارداد‌ها به 50 درصد برسد.همچنین باشگاه فولاد پاداش معوقه برای پیروزی‌های گذشته را به بازیکنان پرداخت کرده است.