دیربرنامه های بشار رسن نیز توام با اوساگونا در باشگاه پرسپولیس حضور پیدا کرد. مدیربرنامه های بشار رسن نیز بامداد دوشنبه در باشگاه پرسپولیس حاضر شد و پیرامون مشکل دریافت مطالبات رسن با انصاری فرد صحبت کرد. او به این موضوع معترض بود که باشگاه پول برای جذب بازیکنی خارجی مانند اوساگونا دارد که با او مذاکره می کند اما در پرداخت حق و حقوق بازیکنان از جمله رسن به دلیل مشکلات مالی کوتاهی می شود. بشار رسن از عدم پرداخت مطالبات خود ناراضی است و این موضوع مجددا از طریق مدیربرنامه های وی به مدیران باشگاه پرسپولیس منتقل شد و دو طرف در جلسه شبانه درباره حل این مشکل گفت و گو کردند.