راسته که رئال قویترین تیمه جهانه ؟
من بازی شبیه سازی شدش رو با ماکت شبیه سازی شده دیدم
اعجوبن:daghon::daghon::daghon::jeddiiiii::jeddiiiii::jeddiiiii: